THÔNG BÁO CỦA BTC và PHIẾU GHI DANH THAM DỰ Ngày 18-9-2017

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Đại Hội OCS Kỳ 16, năm 2018
Ban Tổ Chức sẽ cập nhật chương trình Đại Hội cho tới ngày khai mạc

I)- Thứ Ba - Ngày 11 Tháng 9 Năm 2018: Nhập vùng.
- 08:00 AM - 08:00 PM          : Đón tiếp các OC và gia đình nhập vùng.
- 07:00 PM - 11:00 PM           : Tiệc Hội Ngộ.

II)- Thứ Tư - Ngày 12 Tháng 9 Năm 2018: Du Ngoạn Atlanta và vùng phụ cận.
- 08:00 AM- 12:00 PM           : Thăm thành phố Atlanta.
- 12:00 PM - 01:00 PM           : Ăn trưa.
- 01:00 PM - 04:00 PM           : Thăm Stone Mountain.
- 07:00 PM - 11:00 PM           : Ăn tối.

III)- Thứ Năm - Ngày 13 Tháng 9 Năm 2018: Picnic.
- 10:00 AM - 12:00 PM          : Sinh hoạt ngoài trời.
- 12:00 PM - 01:00 PM           : Ăn trưa.
- 01:00 PM - 04:00 PM           : Tiếp tục sinh hoạt ngoài trời.
- 07:00 PM - 11:00 PM           : Ăn tối.

IV)- Thứ Sáu - Ngày 14 Tháng 9 Năm 2018: Du ngoạn Savannah.
- 08:00 AM - 12:00 PM          : Di chuyển từ khách sạn đi Savannah.
- 12:00 PM - 01:00 PM           : Ăn trưa.
- 12:00 PM - 05:00 PM           : Thăm thành phố cổ Savannah.
- 06:00 PM - 10:00 PM           : Ăn tối trên du thuyền xuôi ngược dòng sông Savannah.
- 10:00 PM - 02:00 AM          : Di chuyển từ Savannah về khách sạn.

V)- Thứ Bảy - Ngày 15 Tháng 9 Năm 2018: Dạ Tiệc.
- Ban ngày                               : Tự do trọn ngày.
- 06:00 PM - 11:00 PM           : Dạ Tiệc (với nghi lễ.)

 

Liên lạc: webmaster@dhocs2018.com